Η δουλειά με τον εαυτό μας, η ψυχοθεραπεία όπως συνηθίζεται να την ονομάζουμε, είναι μια πολύ προσωπική διαδικασία. Ο καθένας από μας δυσκολεύεται με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο και χρειάζεται τον χρόνο του για να συνδεθεί με το μέσα του, να νιώσει και να καταλάβει τι τον απασχολεί, πόσο και πώς τον βαραίνει, τι θα κάνει με αυτό. Με σεβασμό λοιπόν στην μοναδικότητα του κάθε ατόμου, δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονικό όριο, παρά μόνο η αίσθηση του ιδίου ότι νιώθει καλύτερα, ότι χειρίζεται τις καταστάσεις που τον/την δυσκολεύουν πιο λειτουργικά, πιο αποτελεσματικά. Απαραίτητη βέβαια είναι και η σύμφωνη γνώμη του ψυχολόγου. Άλλωστε η ψυχοθεραπεία, ατομική και ομαδική, βασίζεται στην αλληλεπίδραση, κανένας ειδικός δεν μπορεί να κάνει κάτι μόνος του, χρειάζεται να το θέλει το ίδιο το άτομο.