Ψυχόδραμα για παιδιά

//Ψυχόδραμα για παιδιά

Δημοσιευμένο άρθρο μου με τίτλο: “Ψυχόδραμα για Παιδιά” (2013),
μέρος του τρίτομου συλλογικού έργου με τίτλο: “Βοήθημα Εκπαιδευτικού Μικρών Παιδιών. Θεωρία και Πράξη”, Αθήνα, Εκδόσεις: Μέλλου Ελ. & On demand.

Πατήστε στο read more για να κατεβάσετε ολόκληρο το άρθρο σε μορφή pdf.

By |2018-09-10T09:53:47+00:00October 6th, 2015|