Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

NEO!!!!

Ετήσιο Βιωματικό & Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για το Ψυχόδραμα

Το Ετήσιο Βιωματικό & Εκπαιδευτικό Σεμινάριο 100 ωρών (Οκτώβριος 2019- Ιούνιος 2020) στοχεύει στη θεωρητική γνώση και βιωματική εκπαίδευση στις βασικές αρχές του Ψυχοδράματος, στην εποπτική προσέγγιση θεμάτων που προκύπτουν στον επαγγελματικό χώρο, καθώς και στην προσωπική ανάπτυξη και διεύρυνση επαγγελματικών ικανοτήτων. Απευθύνεται σε ειδικούς επαγγελματίες και φοιτητές από το χώρο της ψυχικής υγείας, της εκπαίδευσης και της κοινωνικής εργασίας.

ΨΥΧΟΔΡΑΜΑ: Ετήσιο Βιωματικό & Εκπαιδευτικό Σεμινάριο 100 ωρών 

(Οκτώβριος 2019- Ιούνιος 2020)

Απευθύνεται σε ειδικούς & φοιτητές από το χώρο της ψυχικής υγείας, της εκπαίδευσης, της κοινωνικής εργασίας.

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι:

  • μια εισαγωγική βιωματική εκπαίδευση στις βασικές τεχνικές, θεωρίες και φιλοσοφία του Ψυχοδράματος,
  • η εποπτική προσέγγιση – διαχείριση θεμάτων που προκύπτουν στον εργασιακό/ εκπαιδευτικό χώρο,
  • η προσωπική ανάπτυξη & διεύρυνση επαγγελματικών ικανοτήτων.

Δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης, πιστοποιημένη από το ΨΥ.Κ.Α.Π. (Ψυχοδραματικό Κέντρο Ανάπτυξης της Προσωπικότητας), πιστοποιημένο μέλος της Fepto από το 2008.

Με την ολοκλήρωση του ετήσιου σεμιναρίου, μπορείς να ενταχθείς σε εκπαιδευτική ομάδα του Ψ.Υ.Κ.Α.Π., να εκπαιδευτείς πλήρως στο Ψυχόδραμα, στη φιλοσοφία και τις τεχνικές παρέμβασης και να πιστοποιηθείς με τον τίτλο του Ψυχοδραματιστή.

Έναρξη: Οκτώβριος 2019

Εγγραφές – Πληροφορίες:

Σοφία Δήμου: 2105024295 & sofiadimou.psy@gmail.com

Έλενα Καβροχωριανού: 2107484117 & e.kavrohorianou@gmail.com

www.psychodrama.gr