Βιωματική Ομάδα Ψυχοδράματος για Εφήβους

Βιωματική Ομάδα Εφήβων


”Χαρά στο νέο που θαρρεί πως έχει χρέος

να ξαναδημιουργήσει τον κόσμο,

να τον κάμει πιο σύμφωνο με την αρετή και τη δικαιοσύνη,

πιο σύμφωνο με την καρδιά του,

αλίμονο σε όποιον αρχίζει τη ζωή του χωρίς παραφροσύνη”.

Ν. Καναντζάκης (1883 – 1957)

Για τους Έφηβους που θέλουν να:

  • δημιουργήσουν το προσωπικό τους όραμα για την ζωή,
  • φτιάξουν ισότιμες, λειτουργικές σχέσεις με τους συνομηλίκους τους,
  • καλλιεργήσουν ξεκάθαρες, βαθιές, αμοιβαίες σχέσεις με τους γονείς τους,
  • μοιραστούν τα συναισθήματα και τις σκέψεις τους με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας,
  • διαχειριστούν το άγχος και τις αγωνίες τους,
  • δώσουν αξία στις ικανότητες τους,
  • να πιστέψουν στον εαυτό τους!!